?

Log in

No account? Create an account
Pearl of Central Luzon [entries|archive|friends|userinfo]
Pearl Of Central Luzon

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Antipatikong Konduktor, Serenity Spa [Mar. 5th, 2007|08:03 am]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb

Bihira akong sumakay ng Bataan Transit na nasa istasyon ng Five Star sa Cubao dahil na rin sa reputasyon ng bus na ito sa kabagalan. May isang driver akong gustong-gusto dun dahil sa pagiging masayahin. May kamukha pa ngang komedyante yung driver na yun. 

Noong Sabado, 7:30 ng gabi, nakakapanibago ang kaantipatikuhan ng kundoktor ng Bataan Transit. Heto ang mga detalye:

1. Papalabas pa lang kami ng EDSA, ang antipatikong driver ay pabanas na nag-remind sa mga pababa ng San Fernando, Pampanga na maglabas lang ng barya o saktong pamasahe. Hindi magandang pakinggan sa tenga ang kabruskuhan ng antipatikong konduktor. 

2. Sa Double Happiness, may gustong pa-transfer sa bus namin para na rin mapaaga ang dating sa Mariveles, Bataan. 8:30 na nang gabi yun. Hindi pinagbuksan ng konduktor ang pasahero at siguro, nainis na rin ang driver namin kaya sumabat na sa usapan na "Ipagpaalam mo na lang yan sa konduktor at nang makaalis na tayo." Hindi ko sigurado kung nakasakay ang lalaking pasahero pero sa inasal ng konduktor, sasakay pa ba yun?

3. Dito rin sa Double Happiness may nag-transfer na dalawang kabataang estudyante. Dito nakatikim si antipatiko ng katapat dahil sa kulang ang sukli nito sa estudyante. Mataray na nakipag-argue ang estudyante sa tiyope naman palang konduktor. Nang halos padabog na binigay ang sukli sa estudyante, nagsalita ang babae ng, "Galit ka yata, eh!" Heto ang sagot ng antipatiko, "Hindi. Babae ka eh!" 

"Hindi. Babae ka eh!" Iyon ba ang tamang sagot? Sino ba ang may kasalanan kung nagkulang? Paano kung lalaki ang estudyante? Palalabasi nya ng bus o hahamunin ng away? 

Hindi ko sinisira ang Bataan Transit kahit na mas loyal ako sa Genesis. Ang punto lang, nasisira ang magandang imahe ng bus company dahil sa isang antipatikong konduktor!

*****

Sobrang disappointed ako nang magpa-facial ako sa Serenity Spa. 

1. Iisa ang nagpe-facial. May dumating na isang lalaki sa facial cubicle. Biruin ninyong ginawang 1:2 ang serbisyo! Ibig sabihin, halinhinan kaming pine-facial ng lalaki. Una, matagal sa oras ang ganun. Pangalawa, mawawala ang konsentrasyon ng nagpe-facial pag halinhinan. Pangatlo, paano masisigurong nalilinis nang mabuti ang mga gamit pang-facial?

2.Base sa nakasulat sa brochure, may laser na gagamitin pagkatapos ng facial. Sira ang laser pero PhP360 pa rin ang binayad ko. Sana pala, sa Let's Face It na lang ako nagpa-facial dahil sa halagang PhP220, may laser na yun. Tama, overpriced ang singil nila dun samantalang pakiramdam ko, walang gaanong natanggal na dumi sa mukha ko. (Wala akong pimple!) 

Iisa lang ang obserbasyon ko: sa takot na mawalan ng kostumer, tatanggap at magpapapasok sa facial cubicle kahit na may ginagawa pang nauna.

linkpost comment

Felipe's---Slow Service! [Nov. 2nd, 2006|05:29 am]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
If you want to waste your time or kill your time while waiting for your order, then go to Felipe's! It's located just across the Crown Royale Hotel in Capitol Drive, Balanga City.

Here's what happened last night:

9:30--Bf and I arrived in Felipe's for late dinner. I've been to Felipe's once and the service was okay considering that it was full of customers at that time. Last night, there were only a few of us inside.

9:40--Waiter approached us and took our order. After ten minutes, he told us that grilled squid was not available so we changed our order to pinutok na tilapia.

10:00---Waiter approached us again and told us that mango shake was not available. So, I changed my order to Coke in can while bf ordered orange juice. In less than three minutes, the waiter arrived with my Coke sans the orange juice.

We waited until 10:20 to get our order: pinutok na tilapia, grilled liempo and sweet and sour pork. Does it mean that it takes 40 minutes for them to process their customer's order?

10:35---Bf saw his order (orange juice)on the food counter but the waiter seemed to forget that we had pending order. Bf called the attention of another waiter for his orange juice.

Other Observations:

1. As far as know, pinutok na tilapia has tomato and onion fillings. The one that they served last night was just grilled tilapia. Tilapia is St. Peter's fish, just in case you're not aware.
2. Spoon and fork and plates should be arranged on the table first. There must be a separate plate for the rice serving.
3. They should be time-concious of their customer's order.

Note: I am not against the management of Felipe's.
linkpost comment

Local Colleges [Oct. 11th, 2006|04:59 am]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
My doting parents oppose to my idea of sending my youngest brother to Manila for his college education. Being the baby of the family, he seems incapable of managing himself to living alone. We have a 14-year age gap and his way of life as a teenager is much different to what my other brother and I experienced before.

When I was still a graduating high school student in Tomas Del Rosario College, I cried a river when my parents told me that they could not afford to send me to a good school in Manila. I fought for my belief that yes, they would be hard-up for four years but four years was reasonable to invest in my education as a promising young professional. It was indeed a great surprise one December noon in 1993 when my mother told me that I would be studying not in Manila but in Baguio City.The rest is history.

I don't question the quality of education that our local schools in Bataan offer. After all, there are a number of graduates from our local schools who are doing well in their respective careers.I hope that our local schools will shine on a national or even regional level. Yes, it's more practical to send our students in a local school if the quality of education is comparable to what the top schools in Metro Manila offer. Yes, Metro Manila is already a heavily populated area that is why we need to build more good schools in the countryside.
linkpost comment

Salubong [Apr. 18th, 2006|07:41 am]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
Aaminin kong makalipas ang mahigit anim na taon, noong Black Saturday lang ulit ako nakakita ng Salubong.
Kung bakit ba kasi kung gaano ako karelihiyosa noong highschool pa lang, saka naman ako inatake ng pagiging pagano
noong kalagitnaan ko sa kolehiyo.

O pwedeng hindi ako pagano ngunit isang taong may sariling relihiyon. Isang taong naniniwala sa isang Diyos pero hindi naniniwala sa simbahan. 

O pwedeng may paniniwala ako sa simbahan ngunit iilan lang sa nakaluklok ang aking pinagkakatiwalaan. Ako'y may paggalang sa bawat relihiyon. Ni hindi ko tinatanong kung bakit kailangang mangilin ang ibang relihiyon sa araw ng Sabado o Biyernes. Wala rin akong pagkutya kung ang isang relihiyon ay di kumakain ng lamang-loob o dugo. Para sa akin, ang Diyos ay nasa puso anuman ang napiling relihiyon.

Ang pagiging Katoliko ko ay isang relihiyong minana sa aking mga ninuno. Ngunit hindi ako ganun kabukal at kabukas sa relihiyong aking kinamulatan. Ang Diyos ay nasa puso. Hangga't gumagawa ako ng kabutihan at walang pinipinsalang kapwa, ako ay may Diyos. A, hindi ako pagano. Hindi ako sumasamba sa araw o buwan. May Diyos pala akong pinaniniwalaan.

Ang masarap sa pagiging Katoliko ay ang kalayaan sa relihiyon. Walang obligasyong mangilin o magsimba. Di kaya isang dahilan din iyon kaya't ang mga Katoliko ay nililibak ng ibang relihiyon? Ni walang tiyaga ang mga Katolikong magrosaryo o magmisa. 

Ako'y nahihiya kay Birheng Maria. Noong aking kabataan, siya ang aking dulugan sa tuwing may suliraning dasal lang ang katapat. Pero ngayon, bagama't ako'y nagnonobena, parang hungkag ang tiwala ko sa kanya. Ewan ko ba. Bakit biglang nagbago ang isang matapat na alagad. Siguro'y dala ng aking dinanas sa buhay. Siguro, naisip kong hindi rin patas ang langit minsan. Maraming masasamang loob na patuloy na yumayaman. Marami ring tapat sa relihiyon ang patuloy na naghihirap. Ewan ko ba. Patawarin ako ng Diyos sa sinabi ko.

Isa akong Katoliko. Bagama't ilang ulit kong gustong talikuran ang relihiyong minana, dumarating at dumarating ako sa punto ng pagbabalik-loob. Kaygandang magmisa ni Soc Villegas. Starstruck nga lang ba ako? Hindi siguro. Naroroon lang marahil ang respeto ko sa kanya. Ni hindi ako nagmamadaling umupo sa pinakaharap na bahagi ng simbahan. Andun lang kami ng aking mga kaibigan sa labas ng simbahan, sa may parteng Ultrea. Andun lang kami habang nilalamok.

Kayhaba ng misa! Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakapagmisa ako ng dalawang oras! Punung-puno ang simbahan ng mga Katolikong ewan ko kung ilang bahagi ang sinasapuso ang misa. Natitiyak ko ng mga oras na iyon, nasa puso ko ang misa. Nasa puso ko kahit na paminsan-minsan akong natutuksong sulyapan ang aking cellphone kung may text message

Napakaganda ng Balanga. Simpleng bayan lang pero masasabing nakararami ang maluwag sa buhay. Marami ng nabago sa paligid. Marami ng  napaayos at marami ring sumulpot na bago. Pati nga ang Salubong, marami ring pinagbago.

      Makatotohanan ang kalapating kinalalagyan ng mga "anghel." Walang ganyan dati. Nakita ninyo ba ang logo ng Jollibee? Dapat yata'y may bayad ang page na ito sa advertisement. Hehehe.  Habang itinataas ng crane ang anghel na mag-aalis ng belo ng Mahal na Birhen. Crane na ang gamit ngayon at di na yung kahon na may tali. Nasa background naman ang facade ng Balanga City Hall.


  Ang Mahal na Birhen habang inaalisan ng belo ng anghel.
linkpost comment

Kidnapping---Whether A Hoax Or Not, Be Careful! [Mar. 14th, 2006|12:40 pm]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
Public and private schools were alarmed by the DECS advisory about securing the safety of our students. There has been a rumor about a kidnapping syndicate roaming around the province. Their main target are young gradeschool students.

If they're up for kidnap-for-ransom, the syndicate won't get poor kids so Bataenos speculate that the culprits are getting the kids for white slavery or something else. Some say that the kidnappers are member of a Satanist group and they're preparing for their big event come June 06, 2006--06/06/06--wow, the devil's number, huh! So,they'll gonna use the kids for their satanic ceremonies. That's creepy!

I think that as a citizen, we are also responsible for our own safety. (That's the reason why I hate going home late!) If we, as adults, are prone to being the victim of any bad elements around, think about the kids who are helpless and physically weak to defend theirselves. Whether this kidnapping issue is a hoax or not, we should be more protective of our kids.
linkpost comment

F Spa [Mar. 13th, 2006|06:36 pm]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
This is not meant to ruin the management of F Spa located at the corner of Poblacion Street and Ibayo.
Besides eating, Balanga folks are becoming more fascinated with anything related to beautifying.
When I'm in Balanga, I get my hair done in Freda's parlor in Balanga Arcade. Since I seldom go home to my hometown, the people there are not familiar of me. Whenever they ask for my name and address, I give them a different name and address. I have learned how to value my privacy as a customer.

Freda's parlor is not the issue. Just three weeks ago, I had my skin check up with Dr. Jocelyn Pizarro in Ibayo. I was planning to have a facial on the 2nd floor of her building but I was hindered by the number of customers in queue. I hate to wait for two hours and then spend another hour just for a facial when I can get my face done somewhere else.

So, I remembered F Salon and Spa. I walked from Dr. Pizarro's clinic to F Salon and Spa. Since I was not familiar with the place, I was forcing to open the other door. This attendant laughed at me but I just ignored her. She made a hand sign for me to re-route on the other door.

Okay, so I was inside the spa and salon. I was directed to a small room for my facial. Goodness! There was no privacy! I would have to share a room with someone else! It's not actually the main issue. While I was being done by the attendant, the other attendants were watching us! Give me my privacy, okay!

So, the attendant who laughed at me earlier entered the room and "insulted" my "blemished face." I am not offensive by nature but I know when to pull my trigger. I commented on her "flawless face" and she left with a red face.

The two attendants at the facial room were exchanging gossips about the other attendants. What a big turn off! If they could do it to their co-workers, how much more to a customer like me!

Paging F Salon and Spa management: Train your employees about Customer Service and Teambuilding.
linkpost comment

Balik-Bataan [Feb. 10th, 2006|08:22 pm]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
Two months na pala ang nakakalipas.
Ano na bang nangyari sa Balik-Bataan project na yan!
Hehehe....
linkpost comment

Some Pictures [Nov. 3rd, 2005|01:02 pm]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb

Layak Intersection. Turn left on your way to Olongapo City. Drive straight ahead if you want to go to Manila.

This is the mini-bus terminal in Balanga City. I was along the mini-bus area and I took a picture of the mountain where my family and I used to go during the weekends.

This is the ICMC Hospital owned by Don Eddie de Guzman. The hospital area will be more beautiful if the city government will do some landscaping behind the tricycle area.

All Saint's Day in Eternal Shrine Memorial Park, Balanga City, Bataan.

linkpost comment

The Two Faces of Progress [Sep. 6th, 2005|10:17 am]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
[how do i feel today? |soreyoh!]

Streetchildren, beggars, snatchers-- they plague the people of Balanga City. Don't take it negatively. I am for the poor and the needy but these streetchildren and beggars do it for business. Balangueñas and Balangueños are generous people. We care for the poor and the needy. There is no wide gap between the rich and the poor. The rich goes to church with the poor. Yes, there are clubs for the rich like the Lion's Club and the Soroptimist but these rich people raise funds to help the poor and the needy.

The presence of these streetchildren and beggars annoy me for the fact that Balanga City has institutions for the poor. The Munting Tahanan for the streetchildren and the Bahay Puso for the sick and homeless elders. These streetchildren who roam the streets of Balanga City are definitely not from Balanga. Likewise with the elders. Even the begging Aetas are not from Balanga. They are from the mountains of Zambales.

Get my point? They are not from Balanga and Balangueños are willing to put them into the institution for FREE and yet, they choose to beg and live in the beautiful plaza of Balanga. I love the poor but being poor is no excuse to do those things. In the same way that being rich is no excuse to be anti-poor. The poor creates a wider gap with the rich because they feel that the rich owes them sympathy. The rich has sympathy. It is not fair to think that all rich men are power-hungry and merciless. Why, even the poor can be power-hungry and merciless.

I want to keep Balanga City clean. I want to keep it simple. I want its people to unite. Let no outsiders pollute our city. It is our city. Who will have concern over this beautiful small city but only a true-blooded Balangueño or Balangueña? Don't take Balanga City for granted. Set aside politicking. Set aside other things. Yes, progress has its two faces: the plight of the urban poor and modernization. Who would like to beg in a poverty-stricken place? Nobody. The rise of the beggars, streetchildren and snatchers mean one thing; we are heading towards industrialization. It is good to filter the bad elements as we proceed to industrialization. After all, we can make it if we will just unite. Viva Balanga City!
linkpost comment

Balanga City--Is It Still Safe? [Sep. 3rd, 2005|02:27 pm]
Pearl Of Central Luzon

shanbeyb
[how do i feel today? |geekygeeky]

Is it still safe to wander in the streets of Balanga City?
According to local residents, hold-up and snatching are getting
rampant.

"Blame it on the poorly lit streets," an old man said.

"Since people from the other provinces moved in our city, our city became less-secured!"an old woman added.

Could it be the flight of local immigrants that put Balanga City on its less-secured position? Ten years ago, neighbors know each other. The barangay captain knows each resident within his area. Life was hard to some Balanga residents but there were lower incidents of theft, robbery, hold-up and snatching.

Of course, there were also some exceptions like the celebrated hold-up case of Madam Agripina Banzon sometime in the early '90s. It happened inside the Eucharistic Chapel. You could just imagine how heartless and fearless her perpetrators were! It was also in the '90s when the gold chalice was stolen inside the Eucharistic Chapel. What made me more upset was the FACT that the Municipal Hall was just a stone's throw away from the chapel!

Balanga folks must learn to cooperate with each other. In times of crime and crisis, walang mayaman at walang mahirap!
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]