?

Log in

Antipatikong Konduktor, Serenity Spa - Pearl of Central Luzon [entries|archive|friends|userinfo]
Pearl Of Central Luzon

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Antipatikong Konduktor, Serenity Spa [Mar. 5th, 2007|08:03 am]
Pearl Of Central Luzon

bataan

[shanbeyb]

Bihira akong sumakay ng Bataan Transit na nasa istasyon ng Five Star sa Cubao dahil na rin sa reputasyon ng bus na ito sa kabagalan. May isang driver akong gustong-gusto dun dahil sa pagiging masayahin. May kamukha pa ngang komedyante yung driver na yun. 

Noong Sabado, 7:30 ng gabi, nakakapanibago ang kaantipatikuhan ng kundoktor ng Bataan Transit. Heto ang mga detalye:

1. Papalabas pa lang kami ng EDSA, ang antipatikong driver ay pabanas na nag-remind sa mga pababa ng San Fernando, Pampanga na maglabas lang ng barya o saktong pamasahe. Hindi magandang pakinggan sa tenga ang kabruskuhan ng antipatikong konduktor. 

2. Sa Double Happiness, may gustong pa-transfer sa bus namin para na rin mapaaga ang dating sa Mariveles, Bataan. 8:30 na nang gabi yun. Hindi pinagbuksan ng konduktor ang pasahero at siguro, nainis na rin ang driver namin kaya sumabat na sa usapan na "Ipagpaalam mo na lang yan sa konduktor at nang makaalis na tayo." Hindi ko sigurado kung nakasakay ang lalaking pasahero pero sa inasal ng konduktor, sasakay pa ba yun?

3. Dito rin sa Double Happiness may nag-transfer na dalawang kabataang estudyante. Dito nakatikim si antipatiko ng katapat dahil sa kulang ang sukli nito sa estudyante. Mataray na nakipag-argue ang estudyante sa tiyope naman palang konduktor. Nang halos padabog na binigay ang sukli sa estudyante, nagsalita ang babae ng, "Galit ka yata, eh!" Heto ang sagot ng antipatiko, "Hindi. Babae ka eh!" 

"Hindi. Babae ka eh!" Iyon ba ang tamang sagot? Sino ba ang may kasalanan kung nagkulang? Paano kung lalaki ang estudyante? Palalabasi nya ng bus o hahamunin ng away? 

Hindi ko sinisira ang Bataan Transit kahit na mas loyal ako sa Genesis. Ang punto lang, nasisira ang magandang imahe ng bus company dahil sa isang antipatikong konduktor!

*****

Sobrang disappointed ako nang magpa-facial ako sa Serenity Spa. 

1. Iisa ang nagpe-facial. May dumating na isang lalaki sa facial cubicle. Biruin ninyong ginawang 1:2 ang serbisyo! Ibig sabihin, halinhinan kaming pine-facial ng lalaki. Una, matagal sa oras ang ganun. Pangalawa, mawawala ang konsentrasyon ng nagpe-facial pag halinhinan. Pangatlo, paano masisigurong nalilinis nang mabuti ang mga gamit pang-facial?

2.Base sa nakasulat sa brochure, may laser na gagamitin pagkatapos ng facial. Sira ang laser pero PhP360 pa rin ang binayad ko. Sana pala, sa Let's Face It na lang ako nagpa-facial dahil sa halagang PhP220, may laser na yun. Tama, overpriced ang singil nila dun samantalang pakiramdam ko, walang gaanong natanggal na dumi sa mukha ko. (Wala akong pimple!) 

Iisa lang ang obserbasyon ko: sa takot na mawalan ng kostumer, tatanggap at magpapapasok sa facial cubicle kahit na may ginagawa pang nauna.

linkReply